La Crida per Valls – CUP proposa elaborar un Projecte Educatiu de Ciutat i reactivar el Pla Educatiu d’Entorn

La Crida per Valls – CUP es planteja fer de Valls ciutat educadora. En aquest sentit aposta per l’elaboració d’un Projecte Educatiu de Ciutat que ha de ser una eina participativa que fixi quines són les prioritats educatives del municipi i buscar estratègies perquè l’administració, els centres educatius, les famílies i les entitats educadores treballin…